Delplan D37

Hotellneset

Planident: D37

Delplanen for Hotellneset ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 10.10.2017.

Det arbeides nå med å avklare forholdene til forurensning i grunnen. 

Ta kontakt med Plan- og utviklingsavdelingen eller postmottaket dersom du har spørsmål til planarbeidet.

Klikk her for å se siste politiske behandling.

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.