Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer under arbeid

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
D56 - Delplan for B1 og B/N3 Elvesletta Nord
27.02.2020 - 03.04.2020
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D56
Delplan D54 Deponi for forurensede masser og avfall i Longyearbyen
20.02.2020 - 20.03.2020
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D54
Bjørndalen og Vestpynten hytteområde
19.03.2019 - 02.05.2019
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D46
Foxdalen hytteområde
14.02.2019 - 18.03.2019
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D43
Hotellneset
06.12.2017 - 25.01.2018
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D37
Forskningsområde Adventdalen
09.10.2014 - 20.11.2015
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
D35
Melkeveien
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D38
Lia og Vannledningsdalen
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D39
Aktivitetsløyper Adventdalen
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D40
Todalen hytteområde
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D44
Delplan for Longyearbyen kirkegård
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D50
Delplan for utvidelse av felt SPA1 - Platåberget
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D51
Delplan for samlet barnehage - del av felt OPT/ID
Varsel om planoppstart
Tatt til behandling
D52
Delplan for deponi ved Gruve 3
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D54
Delplan for masseuttak Longyearelva sør
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
D53