Hovedscenen

Hovedscenen er en flerbrukssal med skyveamfi og parkettgulv. Kan benyttes både med amfi eller flatt gulv.

Scene bygges etter behov til det enkelt arrangement.
Det er også her byens kinovisninger er på onsdager og søndager. - Se eget program.

Salen har motoriserte trekk, gangbroer og en godt utbygget infrastruktur for lyd, lys, data og bilde.

Foajeen

Foajeen er i drift som Tio Moncho som har egen Facebookside
Kan også benyttes til mindre grupper og mindre konserter. Foajeen rommer ca. 110 sittende gjester ved konsert.

Utleie

Kulturhuset disponerer også mobile løsninger for lyd, lys, bilde og scene til å dekke stort sett alle behov i Longyearbyen.

Vår primære oppgave er å være en støttespiller for det frivillige kulturlivet i Longyearbyen, men både utstyr og lokaler kan også leies til kommersiell virksomhet.

Ta kontakt ved behov så hjelper vi deg.